Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

fredag 15. januar 2016

Helsetjenesteaksjonen

Synes du helsevesenet utvikler seg i feil retning? Opplever du å komme i skvis mellom faglige vurderinger og ressurser? Opplever du at lojalitetsplikten til arbeidsgiver går på bekostning av din ytringsfrihet? Ser du med uro på at mange offentlige poliklinikker kutter behandlingslengde for å "ta unna" pågangen, uten at det synes å være rom for bredere drøfting av hva som er et meningsfylt behandlingstilbud, hva "rett til nødvendig helsehjelp" bør innebære, og hva som skal være det offentliges oppgave? Opplever du at disse dilemmaene dyttes ned til "fotfolket"?

Støtt Helsetjenestaksjonen!


Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram

Meld deg inn


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar