Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

søndag 8. mars 2015

I anledning kvinnedagen: Liv og lære anno 2015

Da jeg var yngre føltes kvinnekamp nokså irrelevant for meg. I skolen og studier opplevde jeg ingen forskjellsbehandling av betydning. Ingen signaler om å ligge lavt eller holde meg tilbake, snarere tvert i mot. Om noe lurte jeg på om ikke det er gutta som kommer i en underlegen posisjon nå til dags. Det var tross alt så stort fokus på at jentene måtte opp og fram. Først da jeg kom ut i arbeidslivet oppdaget jeg hvor stor avstanden er mellom hverdagen og festtalene. Når jeg snakker om festtalene mener jeg de akademiske og demokratiske idealene, inkl. Jurgen Habermas` prinsipp om kraften i de bedre argumenter fremfor hvem det er som fremfører dem. Se mitt tidligere innlegg Har norsk arbeidsliv en flat struktur?. Dette innlegget får stadig fornyet aktualitet for meg, og i det siste har jeg begynt å fundere over kjønnsdimensjonen i dette. Gjelder det andre regler for meg fordi jeg er kvinne? Er jeg ikke egentlig inkludert i disse idealene ute i den virkelige verden?

Forventninger til kvinner i arbeidslivet
Artikkelen Menn som ikke liker karrierekvinner er tankevekkende i så måte. Her vises til en studie fra Harward (Flynn & Anderson, 2003) som nylig er blitt replikert på norske studenter (Markedshøyskolen i samarbeid med tankesmien Agenda, Gaustad og Raknes, 2015). To grupper studenter blir presentert for historier om en suksessfull entreprenør hvor bare hovedpersonens kjønn er ulikt. Mannen blir konsekvent oppfattet mer positivt enn kvinnen. Kvinnen ble bl.a. oppfattet som mer egoistisk, og en dårligere leder. Mannen ble bedre likt. Forskerne vurderer dette i lys av kjønnnssteretypier: "Menn blir oftere sett på som naturlige ledere, handlekraftige og målrettede, mens kvinner forventes å være mer omsorgsfulle og empatiske." Videre fant mann i den norske studien at det var de mannlige studentene som drev frem denne forskjellen. De kvinnelige studentene vurderte den mannlige og kvinnelige hovedpersonen nokså likt. "Resultatene antyder at menn har sterkere stereotypier og fordommer når det gjelder kvinnelige ledere enn kvinner. Dette er trolig holdninger de selv ikke er bevisste. Da vi ba studentene reflektere høyt rundt sine tanker i etterkant av studien var det flere mannlige studenter som understreket at til tross for at de ikke hadde gitt Hanna toppkarakterer, trodde de selv at de ville vurdert Hans helt likt.".

Jeg kan ikke kalle meg en karrierekvinne. Jeg er ikke så ambisiøs. Imidlertid tenker jeg mye, er engasjert, og har tidvis sterke meninger om ting; noe kanskje denne bloggen gjenspeiler. Når man uttrykker mange meninger, må man også forvente mer motbør, av mer eller mindre saklig art. Slik er livet. Folk liker ikke å bli motsagt, selv om det er aldri så saklig.

"Hold kjeft"
Det som imidlertid har overrasket meg i det siste er at kollegaer nokså utilslørt har kritisert meg for å ytre meg og argumentere, ikke primært for innholdet i argumentasjonen. Ankepunktet har vært at de har mer erfaring og at de ønsker at jeg legger mer vekt på deres meninger. Dette tilsynelatende uavhengig av egen argumentasjon i saken. Generell kompetanse eller erfaring er argumentet. En mindre erfaren kollega skal tydeligvis ikke komme med egne argumenter (eller ha egne meninger?) når de erfarne har talt. Dette er i og for seg ikke en åpenbar kvinne-manns-problematikk, snarere en trussel om et sementerende ekspertvelde. Imidlertid tydet studien over på at kjønnsstereotypiene opererer ubevisst. Man kan spørre seg om en ung mann ville kunne tillate seg mer. Hvis forventninger til kvinner er at vi skal være mer omsorgsfulle og empatiske enn handlekraftige og målrettede kan det tenkes at ivrig faglig argumentasjon ville tåles bedre fra en mann.

Individ og samfunn
I henhold til Ingunn Øklands kommentar i dagens Aftenposten ville kanskje en "moderne" kvinnerespons på dette være å gå i meg selv, finne feil og bli selvdestruktiv. "Samfunnskritikk er erstattet med selvkritikk". Men denne kvinnen akter ikke å bli der. Visst er jeg ikke feilfri, men dette mener jeg handler om noe annet. Derfor dette innlegget.


fra haldane-dhrd.org

Kilder:
-http://www.tankesmienagenda.no/innlegg/menn-som-ikke-liker-karrierekvinner/
-http://www.tankesmienagenda.no/wp-content/uploads/Tankesmien-Agenda-Rapport-Menn-som-ikke-liker-karrierekvinner.pdf
-Aftenposten 08.03.15: "Med kroppen som slagmark". Ingunn Økland

Relaterte innlegg:
Har norsk arbeidsliv en flat struktur?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar