Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

fredag 26. september 2014

Smells like Bullshit 2 - Er pasienters klagerettigheter en vits?

www.memecenter.com

Jeg har forsøkt å klage på saksbehandlingen hos Fylkesmannen til Sivilombudsmannen. Min klage inneholdt følgende hovedpunkter: 
 •   "Fylkesmannens egen definisjon av «god praksis» under relevante lovparagrafer tilsier at de skal ta stilling til om det er kommunisert på en god måte gjennom behandlingen. Da mener jeg de ikke kan se bort i fra at jeg fikk en overraskende og belastende vurdering av meg selv etter å ha kommet hjem, hvor mulighetene for bearbeiding av denne vurderingen var langt dårligere i og med at jeg var avskåret fra å drøfte med de andre som hadde vært tilstede i situasjonen, og ikke lenger hadde dette behandlingsopplegget rundt meg. Den første tiden etter utskrivelse er en kjent risikoperiode for selvmord, fordi man er i en sårbar overgang.  
 • Videre mener jeg at dette er så godt dokumentert som slike ting kan bli. 
 •  Hvis de først skal se bort fra kjernen i klagen min, mener jeg dette burde gått tydeligere frem av svarbrevet til behandler."


I dag fikk jeg dette svaret: De sier altså først at det de kan ta stilling til er saksbehandlingen og rettsanvendelsen i saken. Så konkluderer de med at Fylkesmannen hadde et riktig rettslig utgangspunkt. Videre konkluderer de med at Fylkesmenn har så stor frihet i slike saker at de ikke finner grunn til å gå nærmere inn på saksbehandlingen. Er det ikke litt rart at de først sier de kan ta stilling til saksbehandling, og så sier de ikke finner grunn til å gå inn i saksbehandlingen i denne saken pga. allmenne forhold (Fylkesmenns frihet) og ikke forhold spesielt for denne saken? De begrunner det altså med at Fylkesmenn sjelden kan overprøves, og ikke med f.eks. at saken ikke er viktig nok (Sivilombudsmannen har lov til å prioritere) eller at saksbehandlingen synes i orden.

Det synes for meg som om Fylkesmennene er litt av noen konger. Pasienter har rett til å klage til Fylkesmannen, men Fylkesmannen kan se helt bort i fra det pasienten har reagert på. Hva slags rettigheter er dette?  Fylkesmannen kan omdefinere hva saken handler om for så å konkludere med at alt er i orden. Det synes jeg nesten er verre enn å ikke behandle klagen, fordi det man klaget på da blir tildekket og usynliggjort. Sluttresultatet er at Fylkesmannen har undersøkt saken og funnet at alt var i orden. Måten Fylkesmannen har gjort dette på er i praksis uangripelig pga. "...tilsynsmyndighetenes handlingsrom i saker som denne." Dette synes jeg ikke er særlig betryggende...


Relaterte innlegg:

Betydningen av svik - en blind flekk i vår kultur? 
Smells like Bullshit - om ivaretakelse av pasienters rettigheter

2 kommentarer:

 1. Hei og takk for enda et godt innlegg. :)
  Å klage til Fylkesmannen angående psykiatri er rett og slett ingen vits i. Det eneste de gjør er å sende klagen videre til den/de det klages på. Så begrunner den påklagede hvorfor alt er gjort helt korrekt, og Fylkesmannens konklusjon blir den samme som den påklagedes. Og der stopper det. Vi kan påpeke konkrete ting så mye vi orker, men ingenting sjekkes. I beste fall ber de om svar fra den det klages på, men inneholder svaret ordet "forsvarlig" i tillegg til den sedvanlige svadaen som ikke svarer på noe som helst, ja da er det "forsvarlig" og saken avsluttes. Ordningen er en stor vits!
  Gjelder det somatiske ting er det enklere. Et symptom som ble oversett, feil medisin, for lang ventetid. Det er mer konkret og får klarere konsekvenser, som kan bevises. I psykiatrien blir det pasientens opplevelse mot behandlingsstedets advokaters "riktige formuleringer".

  SvarSlett
 2. No har eg abbonert på bloggen her, så eg kjem inn att for å lese :)

  mvh marie/MT

  SvarSlett