Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

søndag 17. august 2014

Boktips: Perspektiver på depresjon


Referanse: Lewis, B. (2012). Depression. Integrating science, culture and humanities. New York, Oxon: Taylor & Francis

 Denne boken gir en god oversikt over dagens kunnskap om depresjon. Videre tar den for seg ulike perspektiver og forståelsesmodeller for depresjon, både opp gjennom historien og i dag, samt hvilke samfunnskrefter som kan bidra til dagens trend. Boken fremhever at alle kliniske avgjørelser hviler på to føtter: fakta og verdier. Avgjørelser mennesker tar angående sin depresjon er ikke kun "medisinske" eller "psykiatriske" - de er dypt personlige valg angående hvordan folk forstår sine liv, skaper sin identitet og velger hvordan de ønsker å leve.  Følgelig er det personen selv som må velge, ikke en terapeut eller ekspert. Lewis knytter an til terapiforskning som tyder på at det er mange veier til Rom og at det er viktig hva som gir mening for den enkelte. Lewis tar til orde for et lytteperspektiv som har mye til felles med antropologenes: "Anthropologists put their judgements on hold, they keep their ethnocentrisms at bay, they bracket their preconcieved notions, and they try to understand a way of life from inside that way of life - how it makes sense, what advantages it has for the people who live that way of life, and how it has integrity of its own."  Lewis avslutter med at det må være en match mellom person og tilnærming, og at klienter må oppmuntres til å ta egne intuisjoner og følelser på alvor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar