Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

mandag 17. februar 2014

Boktips

Hvis du liker bloggen min, liker du kanskje også disse bøkene:

Grundig empirisk fundert bok som tar for seg hva "galskap" er, skarpe analyser av hvordan galskap er blitt forstått gjennom tidene, radbrekking av dagens diagnosesystem, og forslag til nye og bedre modeller. Et hovedbuskap er at psykoser og psykotiske mennesker kan forstås i lys av allmennmenneskelige fenomener.
Symptomet som ressurs - 2009 - (9788253032511)
En tilnærming som legger vekt på psykiske problemer som en kilde til utvikling ved å fokusere på det meningsfulle i klientens opplevelser og problemer.
                     
Den terapeutiske kultur
Boken tar for seg hvordan psykologien påvirker samfunnet, og fokuserer spesifikt på den potensielt undertrykkende effekten av å legge alt ansvar på enkeltindividet. Hvordan kan man si fra om uheldige samfunnsforhold hvis alt defineres som et spørsmål om hvordan den enkelte fortolker og tilpasser seg?
                                                          

"Unyttig som en rose" av Arnhild Lauveng
Klokt, velskrevet og selvopplevd om å være pasient, og om helsevesenet.Særlig sensitiv - 2013 - (9788202401955)
Sensitive mennesker er en misforstått minoritet i dagens samfunn, hevder spesialist i klinisk psykologi Elaine N. Aron. Vår kultur favoriserer de tøffe og utadvendte. Denne boken fokuserer på aksept og anerkjennelse av kvalitetene til de mer sensitive av oss.


Maktens samvittighet
Boken analyserer hvordan gapet mellom velferdsstatens ambisjoner og ressurser "løses" gjennom at ansvaret dyttes nedover i systemet. "Resultatet er blitt at velferdsstaten har gjort seg avhengig av arbeidskraft som er villig til å strekke seg ekstra langt for å få endene til å møtes: sykepleiere, hjelpepleiere og andre - som kommer klientene nært inn på livet, og som ikke har samvittighet til at de skal lide unødig. De utgjør velferdsstatens mer eller mindre usynlige og ikke altfor godt betalte omsorgsreservoar, som trår til når budsjettene skjæres ned, ansvar fraskrives og dilemmaer desentraliseres." Litt tunglest, men viktig om velferdsstatens dilemmaer.Must for alle terapiforskningsnerder:

Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change - 2013 - (9781118038208)
Anerkjent og oppdatert forskningsoversikt fra 2013. Fin som oppslagsbok. Vær imidlertid oppmerksom på at ulike kapitler kommer til litt ulika konklusjoner om samme tema, noe som gjenspeiler at det er mange meninger og  få sikre svar i feltet. Lamberts oversiktskapittel (kap. 6) er et godt utgangspunkt.
Viktig bok som gjennomgår forskningsfeltet i lys av overordnede forståelser av hva behandling er.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar