Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

tirsdag 21. januar 2014

Å be om hjelp

Velferdssystemet vårt er på sett og hvis ganske enkelt: Man deler inn i de som er syke og får trygd, de som  har mistet jobben og får dagpenger; og de som ikke har noen jobb, men i prinsipp kan ta en hvilken som helst jobb, og får et eksistensminimum på sosialstønad.

Hvem er syk nok til å få trygd? Det er det svært ulike meninger om. Særlig når det kommer til psykiske lidelser. Noen psykiske lidelser er i tillegg selvundergravende i sin natur. En deprimert person tynget av skam, følelse av verdiløshet og urimelig skyldfølelse vil lett kunne tenke at de bare må ta seg sammen, at de ikke har rett på noe, at alt er deres egen feil etc. Har de i tillegg dårlig kontakt med egne følelser har de vanskelig for å forklare både for seg selv og andre hvorfor ting blir så vanskelig. De vil ikke be om hjelp. Evnen til selvempati svekkes ved mange psykiske plager.

Som helsepersonell er vi i stor grad avhengig av hva pasientene forteller oss når vi gjør våre vurderinger. Noen ganger kan vi imidlertid ha en ide om at pasientens fremstilling av situasjonen ikke er helt rettferdig mot dem selv. Det kompliserte er at dette ikke bare er et helsespørsmål; det er også et moralsk spørsmål, et politisk spørsmål og et filosofisk spørsmål (ansvar og fri vilje). Helsepersonell er ofte uenige seg imellom. Man vil jo ikke sykeliggjøre folk mer enn nødvendig heller. Noen trenger oppmuntring til å tro på at de kan klare ting. Å mestre et arbeid kan være gull verdt for den psykiske helsen. Arbeid kan være både oppbyggende og nedbrytende, avhengig av hvor tilpasset det er til personens ressurser og yteevne.

Imidlertid er det Nav som avgjør, og de hører ikke alltid på oss helsepersonell....  Nav må på sin side være på vakt mot at ytelsene deres blir misbrukt. Mennesker med svekket selvempati og overdreven skyldfølelse kan lett bli urettmessige ofre for denne jakten, både fordi de selv lett plasserer seg i kategorier som latsabb, egoist og pyse; og fordi de da også kan komme til å fremstå på den måten overfor Nav. Dermed får de et avslag fra Nav som kanskje bekrefter denne selvoppfatningen, i tillegg til de økonomiske vanskelighetene det medfører.

Nok et eksempel på at man må være frisk for å være syk. De som er i stand til å være sin egen advokat og stole på at de har en eksistensberettigelse og kan be om ting, har mye større sjanse til å få hjelp. Dette er et stort dilemma ved alle helseproblemer som ikke kan måles på en objektiv måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar