Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

søndag 3. november 2013

Test av Moodgym

Moodgym (www.moodgym.no) er et nettbasert selvhjelpsverktøy for depresjon, anbefalt i Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, IS-1561 (Helsedirektoratet). Det bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi.

Den første bolken handler om følelser. Her får man først en liten innføring i hvordan man skal forstå årsaken til at man er nedfor:

"Hvorfor føler du som du gjør?La oss starte med mulige årsaker til at du føler deg nedfor.

I følge Kognitiv Atferdsterapi er det tre årsaker til at mennesker føler seg nedfor:
De har et negativt syn på seg selv som menneske;
De tolker erfaringer på en fordomsfull og negativ måte; og
De har et negativt syn på fremtiden – de forventer at alt skal fortsette på samme måte som før.

Hvis dette er tifelle kan det også bety at glade mennesker føler seg glade av de følgende årsakene:
De har et positivt syn på seg selv som menneske;
De tolker erfaringer på en positiv og fordomsfri måte; (eller til og med på en fordomsfri positiv måte); og
De har et positivt syn på fremtiden, de forventer at alt skal fortsette på samme måte som før."


Min eventuelle følelse av nedforhet har altså ingen mening. Den er ikke et signal på at noe ikker bra i min verden. Den er konstruert av min negativitet og fordomsfullhet.

Vel vel... hvis man ikke allerede her faller av, går man videre... Vi blir kjent med noen rollefigurer, hhv. Katrine, som er negativ, og "Ikkenoproblem" som er positiv. Det poengteres også at det ikke er din skyld av du føler deg mer nedfor eller engstelig: "Nei, mange ting bidrar til følelsen av å være deprimert og engstelig. Du er kanskje mer sårbar enn andre til å føle deg deprimert eller for å tenke negativt. Mange faktorer bidrar til følelsen av å være deprimert og engstelig. Du er kanskje mer sårbar enn andre for å føle deg deprimert eller for å tenke negativt. MoodGYM foreslår at du kanskje kan beskytte deg mot noen av disse følelsene ved å handle positivt gjennom å bedre dine tankemønstre og dermed endre livet ditt." Man har altså muligens en sårbarhet man ikke kan noe for, men som man kan gjøre noe med. Det høres jo vel og bra ut...

Vi blir så presentert for DDT=DDF strategien (det-du-tenker-er-det-du-føler). ""Det du tenker er det du føler" er ingen ny strategi. Shakespeare for eksempel ga Hamlet utsagnet " Det finnes verken godt eller ondt, men det er tanken som gjør det slik. Her erkjenner Shakespeare at det er tolkningen av hendelser og ikke selve hendelsen som påvirker følelsene"."

Her savner jeg et tonn med nyanseringer! Hva ville det innebære å ta dette bokstavelig? Vi måtte vel i det minste avskaffet rettsvesenet, og sendt ofrene i kognitiv terapi istedet, for å endre tolkningene av den uretten som ble begått...

Etter noen flere klikk kommer de med en artig liten tvist for å få frem poenget: "En som leser dette kan tenke, "Dette høres bra ut og er midt i blinken for meg!", og føler seg optimistisk og glad. En annen person som leser det samme kan tenke, "Dette er sikkert vel og bra, men det aldri vil virke for meg", og føler seg motløs og trist. Det er altså ikke selve innholdet i teksten som bestemmer hvordan vi føler oss, men hva vi tenker om det som står der." Negative følelser om det som leses illustrerer bare at man tenker negativt - og har ikke noe med innholdet i teksten å gjøre....

Så bli man bedt om å skrive ned en episode hvor man var veldig opprørt og en hvor man var veldig sint; og hvilke tanker man gjorde seg. Deretter går man over på "tanke-bolken" og blir bl.a. presentert for ulike typer negativ tenkning som er former for feilslutninger. Deretter blir man bedt om å klassifisere tankene fra den tidligere øvelsen (hendelser som gjorde deg veldig sint/opprørt) som ulike typer av negativ tenkning.

Slik ser øvelsen ut:

Sist gang du var veldig sint:
Hendelser
Tanker
Type av negativ tenkningLegg merke til at berettiget harme ikke er noe alternativ her... Sinne blir per definisjon et resultat av negative tankefeil...

Jeg støtte dermed åpenbart på noen alvolrige tankefeil, for jeg var for sint til å fortsette ;) Jeg skal medgi at jeg allerede hadde en viss skepsis til kognitiv terapi før jeg sjekket ut disse sidene - jeg startet overhodet ikke med blanke ark. Men dette var virkelig ikke betryggende...

Hva sier dere kognitive terapeuter der ute? Er Moodgym et godt og representativt eksempel på kognitiv terapi? Er negative følelser per definisjon resultat av tankefeil i kognitiv terapi, eller skal man egentlig møte klientene mer åpent enn slik det presenteres her? Anerkjenner kognitiv terapi at følelser kan ha en signalverdi, også de ubehagelige? Hva synes dere i så fall om fremstillingen i MoodGym?

Mer grunnleggende: Er kognitiv terapi i realiteten tuftet på en radikal konstruktivisme som innebærer at vi kan velge akkurat hvordan vi vil reagere følelsesmessig, uavhengig av stimuli? Ifølge min tidligere lesning om grunnlaget for kognitiv terapi fastholder de at det eksisterer en ytre virkelighet (til forskjell fra radikal idealisme), og at mye vil være felles i enkeltmenneskenes personlige virkelighet pga. lovmessighetene som eksisterer i den ytre verden. Den ytre verdenen oppstår ikke i den som oppfatter den, men det er våre kognitive konstruksjoner som avgjør våre responser på den (Held, 1995, 1996; i Clark et al., 1999). Da er spørsmålet mitt: Hvor radikale er de i sin konstruktivisme? Hvor mener kognitiv terapi at grensen går for vår evne til å konstruere eller rekonstruere virkeligheten? Og bør vi tilpasse oss eller rekonstruere hva som helst?

(Se forøvrig mitt tidligere innlegg "Oppsummering og refleksjoner om Ny-humanistisk terapi" under ansnittet "Dialektisk konstruktivisme og ansvar").Referanser:
- Clark, D. A., Beck, A. T., Alford, B. A. (1999). Scientific Foundations of Cognitive Theory and Therapy of Depression. New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley & Sons, Inc.
- Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, IS-1561 (Helsedirektoratet)
- www.moodgym.no1 kommentar:

  1. Min uprofesjonelle mening er at moodgym er nettsøppel - om jeg husker rett så fikk jeg "spørsmål" om jeg virkelig ønsket behandling(etter et litt sint svar på et spørsmål)

    SvarSlett