Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

lørdag 19. oktober 2013

Vår nye likestillingminister

I et intervju med NRK fra mai 2011 sier Solveig Horne (FRP) at jentene [som blir voldtatt] har like mye ansvar som guttene (referert på VG-nett). Når hun prøver å bøte på dette i Aftenposten 18.10.13 "presiserer" hun at det alltid er overgriperen som har ansvaret i slik saker, og at et nei er et nei. Dette er vel og bra, men jeg savner en innrømmelse av at hun har skiftet mening fra at begge har like mye ansvar. Videre legger hun til at jenter må få kle seg akkurat som de vil, men at de må være generelt forsiktige og helst gå to og to sammen.

Vi har altså fortsatt frihet i hvordan vi kler oss, men ikke lenger bevegelsesfrihet?!! Hva mener du egentlig Horne, at hvis vi beveger oss fritt og uten følge, så er vi medskyldige hvis vi blir voldtatt?!!PS: Datoene på alle kommentarene til dette innlegget er ikke korrekte fordi noen er sakset inn fra en annen bloggerprofil.

5 kommentarer:

 1. Denne Horne! Men akkurat her er jeg villig til å la tvilen komme henne til gode. Jeg tror ikke hun *egentlig* mente at de som voldtas, er medskyldige. Det hun (og mange andre) ikke klarer, er å formidle skillet mellom skyld i kriminelle handlinger og fordelen av å være forsiktig. Dersom man går fra huset sitt ulåst, er man uforsiktig. Likevel er man ikke skyld i et eventuelt tyveri. Det er det tyven som er. Slik er det også dersom noen går gjennom Slottsparken en sen kveld. Hvis vedkommende blir voldtatt, er det voldtektsforbryteren som har begått forbrytelsen. Dette må sies veldig tydelig! Det er lov å mane til forsiktighet, men i denne sammenhengen burde Horne nøyd seg med å si hvor det egentlige ansvaret hører hjemme.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det kan nok være at det er dette hun egentlig mener, men i så fall er hun fryktelig utydelig.. Jeg synes dessuten at kvinners rett til å bevege seg fritt er veldig viktig. Hvis det blir slik at kvinner må gå to og to sammen har vi et alvorlig samfunnsproblem - som ikke skal legges på de kvinnene som holder på sin bevegelsesfrihet!

   Slett
  2. Det jeg vel vil få frem er: Det er ingen menneskerett å forlate huset sitt ulåst, men det er en menneskerett å kunne bevege seg fritt. Her kan man selvsagt diskutere grensene: Er det en menneskerett å gå alene gjennom Slottsparken kl 3 om natten? Er det en menneskerett å kunne velge tryggeste mulige rute hjem om kvelden, uten at noen må følge deg? Sistnevnte mener jeg burde vernes av menneskerettighetene, hvis bevegelsesfriheten skal være reell.

   FNs menneskerettserklæring, artikkel 13.1: " Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."

   Slett
 2. Kriminelle handlinger vil vel alltid være brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Alle har rett til eiendom, og ingen skal utsettes for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten har et ansvar for at disse rettighetene blir overholdt. Dette ansvaret bør den ivareta på andre måter ennå be borgerne gi avkall på en annen rettighet de har, nemlig bevegelsesfriheten. Ekstra ille blir det når rådet er rettet mot en bestemt gruppe. I dette rådet ligger en innrømmelse av at myndighetene ikke makter å gi alle lik tilgang til rettighetene sine. Med andre ord sier Solveig Horne at myndighetene bedriver indirekte diskriminering (http://snl.no/indirekte_diskriminering). Det er vel og bra at hun innrømmer dette, men det later til at hun ikke engang er klar over at det er det hun gjør. Nå er det faktisk hun som har det overordnede ansvaret. Oppgaven hennes er nettopp å sørge for at kvinner ikke skal måtte ta flere forholdsregler enn menn for å unngå kriminelle handlinger. Når hun bare oppfordrer kvinner til å innrette seg etter de rådende forholdene, er det overmåte svakt av en likestillingsminister!

  SvarSlett
 3. Dermed er altså den forrige kommentaren min en rettelse til kommentaren jeg publiserte den 19. Solveig Horne burde ikke bare nøyd seg med å si hvor ansvaret for en voldtekt hører hjemme. Hun burde benyttet anledningen til å presisere myndighetenes og sitt eget overordnede ansvar. Og, ja, det er en menneskerett å gå alene gjennom Slottsparken klokken tre om natten. En av myndighetenes oppgaver er å sørge for at det er trygt å utøve denne retten. Myndighetene klarer selvsagt ikke alltid å gjøre alle oppgavene sine på en optimal måte. Derfor kan det være lurt å ta forholdsregler. Men en minister burde heller fokusere på å gjøre det som er jobben hennes, enn å si hvordan borgerne kan bøte på at hun ikke klarer det. Det sistnevnte er nemlig en fallitterklæring.

  SvarSlett