Informasjonskapsler

Denne siden inneholder informasjonskapsler.

fredag 25. oktober 2013

"Kos med misnøye"

Begrepet "Kos med misnøye" blir ofte nevnt i diskusjoner om arbeidsmiljø, og defineres ihht. Svare og Klemsdal (2011) som at man slutter å diskutere en utfordring konstruktivt og isteden bare snakker om hvor håpløst alt er. "Noen ganger kan det til og med virke som folk har en egen glede ved å "klage" på denne måten" (Svare & Klemsdal, 2011).

Hvilken funksjon har slik klaging for folk? En viktig funksjon tenker jeg er bekreftelse. Behovet for bekreftelse av egen virkelighetsoppfatning ansees av mange for å være et grunnleggende menneskelig behov (Killingmo, 1995). Dette behovet tenker jeg naturlig øker i konfliktsituasjoner, hvor det er en kamp mellom ulike virkelighetsoppfatninger. Bekreftelse på egen virkelighetsoppfatning gir økt trygghet og er en viktig forutsetning for ulike former for mestringsstrategier. En vanlig inndeling av mestringsstrategier er hhv. emosjonsfokusert mestring og problemfokusert mestring (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema, 1996). Problemfokusert mestring er å forsøke å påvirke forholdene ute i verden. Emosjonsfokusert mestring er å jobbe med hvordan man tenker og føler omkring situasjonen (f.eks. "Det jeg ikke jeg som er utilstrekkelig, det er kravene som er vanskelige å innfri"). Når man blir konfrontert med en vanskelig situasjon vil de fleste mennesker ta i bruk begge former for mestringsstrategier (Atkinson et al., 1996).

Når folk snakker nedsettende om "kos med misnøye" er jeg redd de overser betydningen av emosjonsfokusert mestring. Hvis ansatte i en bedrift blir utsatt for urimelige krav og ikke snakker sammen om det, er det lett at den enkelte tror at alle de andre mestrer dette helt fint, det er bare jeg som ikke strekker til. Dermed individualiseres et problem som egentlig hører hjemme på systemnivå, og man risikerer at den enkelte bukker under for presset. Lufting av problemer, eller "klaging", kan være en hjelp til å sortere hvor ting hører hjemme. Hvis man får bekreftelse på at andre opplever de samme vanskelighetene er det naturlig at man opplever glede og lettelse, og jeg synes ikke dette skal mistenkeliggjøres som at man er ute etter å forsure arbeidsmiljøet. Noen av de som klager er kanskje det, fordi de har et horn i siden til sjefen eller autoriteter generelt, men langt i fra alle. Åpen og ærlig lufting av problemer øker også sjansen for at noen tar tak i problemet i form av problemfokusert mestring.

Personlig har jeg mest tro på å oppmuntre til åpen og ærlig kommunikasjon, både om positive og negative forhold.

lawinquebec.wordpress.com


Ref::
Atkinson, R. L.; Atkinson, R. C.; Smith, E. E.; Bem, D. J.; Nolen Hoeksema, S. (1996). Hilgard`s Introduction to Psychology. Twelth Edition. Forth Worth, Philadelphia, San Diego, New York, Orlando, Austin, San Antonio, Toronto, Montreal, London, Sydney, Tokyo: Harcourt Brace College Publishers.
Killingmo, B. (1995). Affirmation in Psychoanalysis. International Journal of Psycho-Analysis, 76, 503-518.
Svare, H., Klemsdal, L. (2011). Mestring i arbeidslivet. Håndbok for mestringsgrupperwww.afi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar